اخبار دفتر

بررسی تاثیر کرونا بر آلودگی شناگاه‌ها.

بررسی تاثیر کرونا بر آلودگی شناگاه‌ها

مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: این سازمان در حال اجرای طرحی است تا تاثیر ویروس کرونا را بر آلودگی دریا بررسی کند.

1399/6/3 دوشنبه
 نخستین شرکت ایرانی مورد تأیید مركز كمک‌های متقابل در موارد اضطراری دريا ثبت شد..

نخستین شرکت ایرانی مورد تأیید مركز كمک‌های متقابل در موارد اضطراری دريا ثبت شد.

مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دريايی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برای نخستین بار یک شرکت ایرانی در فهرست مورد تأیید «مركز كمک‌های متقابل در موارد اضطراری در دريا (MEMAC)» قرار گرفت.

1399/2/27 شنبه
بيشتر

آلبوم تصاوير

بيشتر

پروژه های مطالعاتی

استاندارد ها

فرم ها

لینک ها