دستورالعمل ها

1402/6/28 سه‌شنبه
1399/11/21 سه‌شنبه
ROPME List of Approved Oil Spill Chemicals
راهنماي استفاده از مواد پراکنده ساز نفتی (دیسپرسنت ها) در عملیات مقابله با آلودگی نفتی
کیفیت آب، استفاده از مواد شیمیایی به منظور پاکسازی خط ساحلی، ملاحظات محیط زیستی و عملیاتی، راهنما
کیفیت آب، انتخاب بوم ها برای واکنش به نشت نفت، راهنما
کیفیت آب، پاک سازی انواع زیستگاه ها و خطوط ساحلی آغشته به نفت، راهنما
نحوه برآورد هزینه ها و خسارات وارده به محیط زیست ناشی از آلودگی دریا به مواد نفتی ودیگر مواد مضره جلد1
نحوه برآورد هزینه ها و خسارات وارده به محیط زیست ناشی از آلودگی دریا به مواد نفتی ودیگر مواد مضره جلد2

استاندارد تخلیه به دریاهای ایران(خلیج فارس - دریای عمان - دریای خزر)
استاندارد کیفیت آب دریاهای ایران (خلیج فارس - دریای عمان)
آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست
سامانه ملی آمادگی مقابله همکاری در برابر آلودگی دریا
استاندارد تاسيسات دريافت فضولات نفتي
استاندارد کیفیت آب های محیطی دریای خزر
انتخاب بوم ها برای واکنش به نشت نفت
آیین نامه نحوه تحقیقات در خلیج فارس و دریای عمان
جلد اول- دستورالعمل برآورد خسارات آلودگی محیطزیست دریایی ناشی از انتشار مواد نفتی
جلد دوم-دستورالعمل برآورد خسارات آلودگی محیطزیست دریایی ناشی از انتشار مواد نفتی
دستورالعمل پرچم گذاری و نصب پرچم در شناگاه ها و طرح های سالم سازی
آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی

 
1