پروژه های مطالعاتی

اندازه گيري فلزات سنگين سرب، روي و كادميوم در رودخانه مند
استاندارد تخلیه فاضلاب کشتی ها و آب توازن به دریا
برآورد خسارات آلودگی محیط‌ زیست دریایی ناشی از انتشار مواد نفتی
16-	بررسي کمي و کيفي پسماندها در شناورهاي منطقه دريايي بوشهر و ارائه روش مديرت پسماند دريايي در بنادر صيادي استان بوشهر [بيشتر]
پايش آلاينده هاي نفتي هيدروكربنهاي چند حلقه اي در دریای خزر
تدوین استانداردهای ملی تخلیه و پارامترهای محیطی خلیج فارس و دریای عمان
تدوین شاخص شدت آلودگی عناصر سنگین و سمی دریای خزر
تدوين استاندارد انتشار آلاينده هاي آب، هوا و ناشی از کشتی ها و شناورها
تعیین محل بهینه اوراق سازی کشتی ها در خلیج فارس و دریای عمان
تهیه و تدوین دستورالعمل استفاده از مواد پراکنده ساز نفتی در عملیات مقابله با آلودگی نفتی
تهيه و تدوين دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست محيطي دستورالعمل احداث و توسعه بنادر
دستورالعمل مقابله با آلودگی نفتی در حوادث در جنوب کشور
طرح شناسايي و پهنه بندي مناطق حساس ساحلي در سواحل استان سيستان و بلوچستان
مطالعات شناسائی و طبقه بندی صنایع آلاینده استان بوشهر با رویکرد GIS
مطالعه و پايش صنايع ساحلي و اندازه گيري پارامترهاي آلودگي
مطالعه و تدوين نظام جامع پايش کيفي سواحل و دریاهای کشور
مطالعه و پايش صنايع ساحلي و اندازه گيري پارامترهاي آلودگي
مطالعه و تعیین وضعیت محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان
1-	مطالعه و تعیین وضعیت محیط زیست دریایی دریای خزر
1