1395/4/26 شنبه
مدیرکل : دکتر محمود رضایی
تلفن دفتر 42781487
نمابر 42781486
معاون دفتر: دکتر فرزاد زندی 42781614
 آدرس : تهران ، یزرگراه حکیم غرب ، بین شیخ فضل الله و یادگار امام ، پارک طبیعت پردیسان ، مرکز تحقیقات زیست محیطی ، طبقه سوم، دفتر بررسی آلودگی های دریایی